advent 2: Chex Mix

I stand next to the appetizers trying to look less awkward than I feel, as if my tiny plate of Chex Mix and roll-ups is some sort of social life preserver.  Finally, a familiar set of eyes meet mine.  Without their normal shine, I wonder what’s left my friend looking so tired.  She confides it’s been “the week from hell.”  I giggle and lean in, ready for a normal convo about work.  
It’s not.
Her raggedness is left from trudging through tragedy with a close friend.  She’s spent the week swimming in the yuckiest, darkest, mire of life.  Seeing how this helping left her, I wonder at the courage it takes to move toward a hurt like that . . .  
Grabbing coats at the end of the night, my friend’s eyes look brighter.  It’s easy for me to equate God with this end-of-the-night-joy, to see God in laughter or friends swaying to good music.  What’s harder is to realize that the God of Christmas, the Christ we’re waiting for this advent, is also a God who’s been, like my friend at the start of the night, entirely used up on a cross, spent from loving us.
Our God sits close, His eyes puffy too, right With Us in the room that yells “run the other way:” the illness, the breakup, the suicide, the hurt that threatens to eclipse our hope.  It’s a fiercely practical love, one that shows up.  Come Lord Jesus . . . God With Us.

1 thought on “advent 2: Chex Mix”

  1. – Yên Nhiên tiểu thư, ý của tiểu thư là để ta giả làm hôn phu của tiểu thư, đại biểu cho Tư Mã gia tộc đi tham dự đại hội Luyện Dược sư phải không?Nhạc Thành hỏi Tư Mã Yên Nhiên. đồng tâmgame mucho thuê phòng trọcho thuê phòng trọnhac san cuc manhtư vấn pháp luật qua điện thoạivăn phòng luậtsố điện thoại tư vấn luậtdịch vụ thành lập doanh nghiệp– Ngươi gọi ta là Yên Nhiên được rồi, không sai, ta thực ưới không muốn gả cho tên Lương Ngọc kia, chỉ có như vậy ta mới có thể cứu Tư Mã gia tộc mà đồng thời không phải gả cho hắn. Tư Mã Yên Nhiên nói. – Thật xin lỗi, ta chỉ sợ ta không giúp được chuyện này.Nhạc Thành không phải đứa ngốc, chuyện này liên quan đến các thế lực lớn của Tả Tinh Đảo chọc vào sẽ rất phiền toái. – Ngươi là tứ phẩm luyện dược sư có cơ hội rất lớn tiến vào ba vị trí đầu tiên, hơn nữa có không ít ban thưởng, ngươi tới Tả Tinh Đảo không phải để tham gia trận đấu Luyện Dược sư sao?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s