advent 3: ugly Christmas doll

My favorite Christmas toy is a hand-sewn Cabbage Patch Doll.  As a kid, I used to get mad when people called Elizabeth ugly, but even my own daughter looked at her, threw her on the ground, and went to grab a book.  I guess I was holding out hope that my own child might understand, but I can see now what I couldn’t see through my pink-rimmed elementary school glasses: Elizabeth’s unfortunate under bite, her weirdly dis-proportionate body, and her eyes that seem to follow you around the room (and not in an artsy Mona Lisa kind of way). 
In spite of all that, I love her.
For once that year I got it–Christmas is about love–about love coming to be With Us.  From before I can remember, I’ve just loved her, and that’s why I picked her.  God picks us this Christmas.  We are His from before we can remember.  God comes to earth as Jesus specifically because he loves (your name here), regardless of if you’re good enough, regardless of how you measure up in this world, and regardless of how the world’s not picking you, God looks past the rest–straight at you and says, I’ve got dibs.  And he says it in the least expected of ways . . . a manger, a virgin, a small town . . . but if I look through those pink glasses of a kid who gets it, it all makes a weird kind of grace-filled sense for a God of Who’s all about love.

3 thoughts on “advent 3: ugly Christmas doll”

  1. – Tiểu thư, người đã trở lại rồi sao.Ngươi ở cđồng tâmgame mucho thuê phòng trọcho thuê phòng trọnhac san cuc manhtư vấn pháp luật qua điện thoạivăn phòng luậtsố điện thoại tư vấn luậtdịch vụ thành lập doanh nghiệpửa ra vào thấy Tư Mã Yên Nhiên kéo theo một hắc bào thanh niên về thì kỳ quái, quả thực không tưởng tượng nổi. Tư Mã Yên Nhiên có lẽ đang trong hưng phấn cho nên cũng không cảm thấy có gì không ổn, nàng đưa Nhạc Thành xuyên qua vài sân nhỏ, tiến vào trong khuê phòng của mình. Tư Mã Yên Nhiên nói Nhạc Thành vào trong phòng, sau khi nghe nàng giải thích, Nhạc Thành liền hiểu tiền căn hậu quả. Vài canh giờ sau, Nhạc Thành cũng đã nghe rõ, hóa ra cái này liên quan đến thế lực ở Tả Tinh Đảo, Tư Mã gia tộc tìm người đại biểu cho Tư Mã gia tham gia đại hội luyện dược sư cho nên muốn gả Tư Mã Thiên cho một tên Luyện Dược sư thiên tài của Lương gia. Tên Luyện dược sư này rất có cơ hội lấy vị trí quán quân ở kỳ đại hội này.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s